HOME
 

Slimme sites

Omgaan met geld:
Magazine Genoeg Meer doen met minder. Praktische tips en inspirerende verhalen om eenvoudig van het leven te genieten.
Omgaan met schulden Een hele site met praktische informatie over hoe je met schulden kunt omgaan en hoe je ze kan voorkomen.
Bureau Krediet Registratie  Informatie over de beruchte BKR.
Nooit meer rood staan Adviezen voor een schuldenvrij en spaarzaam leven.
NIBUD  Heel veel informatie over geldzaken. Maak je eigen budget of financiele overzicht. Voorbeeldbrieven om zelf je schulden te regelen.

Werk en Psyche
NKAP Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche. NKAP ondersteunt artsen en andere professionals bij hun streven arbeidsuitval vanwege psychische klachten te voorkomen of te reduceren.
EHBW informatie over werk, reïntegratie, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Sociaal bestek Informatie over werk, inkomen en zorg.

Rechten:
Uw rechten en diverse wetten  Antwoorden op uw vragen over wetten als WWB (wet werk en bijstand) en WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).
LPR Landelijke Patiënten Raad. Is een belangenorganisatie voor cliënten van de GGZ.
PVP Site van patiëntenvertrouwenspersonen. De patiëntenvertrouwenspersoon verleent cliënten in de GGZ advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten.
Hulpgids Site met informatie over psychiatrische ziektebeelden, verschillende therapievormen, therapeuten, wetgeving en medicatie.
Wet schuldsanering natuurlijke personen Uitleg over hoe de WNSP werkt.
Sociale Dienst Rotterdam Hier lees je alle regelingen in Rotterdam rond uitkeringen, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag.
Sociale Dienst Drechtsteden  Hier lees je alle regelingen in Rotterdam rond uitkeringen, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag.
Consumentenautoriteit Over wet- en regelgeving rond consumentenzaken.

Cliëntenorganisaties:
CBB Dordrecht CliëntenBelangenBureau, ontwikkelt activiteiten vanuit ideeën van cliënten, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid.
NetCliënten zet zich in voor onderzoek vanuit cliëntenperspectief.
User Run Network Site van de European Regional Network for User-run Projects. Informatie over user-run projecten, ook wel Consumer-run genoemd.
Cliëntenbond Behartigt de belangen van mensen die te maken hebben (gehad) met de geestelijke gezondheidszorg.
Ziezo Zelfhulp Zelfhulporganisatie die zich inzet voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.
Klantenkrant voor en door cliënten van GGZ Groningen met veel verschillende info over de Geestelijke Gezondheidszorg.
Jutte van der Voorst is een helpdesk en adviesbureau, een denktank en een smeltkroes van activiteiten en diensten voor en door gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg in onze regio en is gericht op maatschappelijke integratie.
LFOS Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen is een belangenbehartigende organisatie die haar leden ondersteund met adviezen aangaande o.a. organisatie, financiën en vrijwilligersbeleid.
CG-Raad De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.

Algemene GGZ sites
Labyrint in perspectief Deze stichting zet zich in voor familieleden van mensen met een psychiatrische ziekte en directbetrokkenen. Voor informatie en advies over psychiatrische ziektes en over hoe u ermee kunt leven als uw dierbare zo'n ziekte heeft.
Het Trimbos instituut is een onafhankelijk, landelijk kenniscentrum, met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Stichting Pandora zet zich sinds 1964 in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen.
NIZW Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de kwaliteit en vernieuwing van de sector zorg en welzijn.
Vriendstap contactbureau op internet voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Allerlei soorten contacten kunnen hier gezocht en gevonden worden, variërend van vriendschappelijke relaties tot levenspartners.
PGB site met uitgebreide informatie over alles wat met het persoongebonden budget te maken heeft. Deze website is een initiatief van Per Saldo, de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
Psychowijzer Geeft informatie over diverse ziektebeelden.
De psychiaterpagina geeft veel informatie over psychiatrische ziektebeelden, verschillende therapievormen en medicatie.
De Geestgronden Website van De Geestgronden, instelling voor Geestelijke Gezondheidzorg.
Parnassia Website van Parnassia, zorginstelling voor mensen met psychische problemen of ziekten voor voorlichting, behandeling, begeleiding en verpleging.
Geestelijke-gezondheidszorg.pagina.nl Startpagina met links naar andere Geestelijke gezondheidszorg sites.
Psychiatrienet Een selectie sites door psychiaters.
NFGV site van Nederlandse Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid.
De hulpgids biedt informatie over psychiatrische ziektebeelden, verschillende therapievormen en medicatie.
Korrelatie geeft advies, informatie en adressen van organisaties.
NPCF Hier zijn alle lotgenoten en patiëntenorganisaties op alfabetische volgorde te vinden.
Crisisnet Dit is een internetsite die slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en andere betrokkenen continu van relevante informatie voorziet bij rampen en calamiteiten.
Zorgwijzer Geeft actuele informatie over zorg en welzijn, 24 uur per dag, zoals adressen, activiteiten en bereikbaarheid van hulpverleners en organisaties op het gebied van zorg en welzijn.
Psychotherapie Overzicht van website's die met psychotherapie te maken hebben.
Medische startpagina Site met interessante links naar sites op het gebeid van de gezondheidszorg. De site richt zich op een breed publiek, van patiënt tot medicus.
Dokter Dokter biedt betrouwbare, overzichtelijke en waar mogelijk op u toegespitste informatie over uw gezondheid. Het gaat zowel om de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.
Na de schok is de titel van de Nationale Dag Geestelijke Volksgezondheid 2004. Het thema van dit jaar is: Psychische gevolgen van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis.

Ziektebeelden
De Depressiestichting Site van de Nederlandse Depressie Stichting.
Zwaarweer Website van de stichting Korrelatie over depressie bij jongeren.
Eetstoornis Site van het Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland met informatie over eetstoornissen.
SABN Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa met informatie over eetstoornissen.
Anoiksis is een patiëntenvereniging van mensen met schizofrenie en psychoses.
Ypsilon Organisatie voor lotgenoten en familie betreffende schizofrenie en psychose. 
Psychoseplein Site met informatie over psychoses.
Schizofrenieplein De grootste niet-Engelstalige website over schizofrenie en psychose ter wereld.
Schizofreniestichting Deze stichting zet zich in ten behoeve van mensen die lijden aan de ziekte schizofrenie.
Schizofreniepagina Startpagina met veel doorlinkmogelijkheden wat betreft schizofrenie en psychose.
Het schizofrenieplatform Is een samenwerking van partijen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met schizofrenie.
Stichting Borderline geeft informatie over borderline en is een lotgenotensite
Nederlandse Stichting voor Manisch Depressieven Site van de vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen.
Caleidoscoop Vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis (DIS) of een meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS).
Moeilijke mensen Site van de Stichting Informatie Persoonlijkheidsstoornissen (StIP) met informatie over persoonlijkheidsstoornissen.
Impuls digitaal Vereniging voor volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen.
ADF Stichting Angst Dwang en Fobie stichting.
Stichting Weerklank Website voor en door stemmenhoorders.

Medicatie:
Apotheek voor deskundig en persoonlijk advies over het gebruik van geneesmiddelen, zowel met als zonder recept. Gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).
Het farmacotherapeutisch kompas van het College voor zorgverzekeringen met informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid.
medicijnen.nl is een Nederlandse internetapotheek.

Vakantie
Radar-reizen reisbureau voor mensen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
Roer in handen vaarvakanties voor mensen met een psychiatrisch heden of verleden.

Beleid:
Zorgbeleid Op deze website wordt informatie gegeven over de beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.
Regioconsult Regioconsult GGz is het landelijk informatie- en ondersteuningspunt voor regionale cliëntenorganisaties GGz.
Zonmw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.

Heeft u nog tips? Geef ze door aan ons. (zie "contact")