HOME
 
                   

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening. Diverse instanties kunnen bemiddelen bij schulden. Wij geven hier het voorbeeld van de GKB, omdat dit een betrouwbare schuldhulpinstantie is. Het GKB geeft advies en bemiddelt met schuldeisers om te komen tot een structurele oplossing van financiële problemen en schulden.
Wanneer?  Als er sprake is van schulden die (bijvoorbeeld door een gewijzigde financiële-, werk- of gezinssituatie) een probleem zijn gaan vormen.
Wat kost het?  Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van schuldhulpverlening.
Voor wie? Alle inwoners van de gemeente.
Hoe aanvragen? Door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de GKB in uw woonplaats.

Welke gegevens moet u leveren? (u krijgt papieren waarop dit staat)

 • burgerservicenummer
 • bank-en/of gironummer
 • diploma's en/of certificaten
 • klantnummer van SoZaWe (indien u een WWB-uitkering ontvangt)
 • Inkomsten gegevens
 • Gegevens van schuldeisers van recente datum, met name hoogte schuld + ontstaansdatum + naam adres
 • woonplaats schuldeiser alsmede de oorspronkelijke schuldeiser (als de vordering uit handen  
 • is gegeven, bv aan een incassobureau of een deurwaarder)
 • diploma's en/of certificaten
 • klantnummer van SoZaWe (indien u een WWB-uitkering ontvangt)
 • papieren van schuldeisers waaruit de schuldhoogte blijkt, niet ouder dan 1 maand
 • inkomstenpapieren en bankafschriften

Het traject
Als je de hulp van GKB wilt hebben, kan je bij het kantoor een afspraak maken aan de balie. Je krijgt dan een formulieren mee die je helemaal moet invullen. Hierin staan vragen over welke schuldeisers er zijn en over welke bedragen het gaat. Het eerste gesprek is een informatief gesprek naar beide kanten toe. Er wordt vertelt wat de klant kan verwachten en wat de klant moet doen. Ook wordt verteld wat de SHV gaat doen en hoe het traject eruit gaat zien. Als alle formulieren compleet ingevuld en ingeleverd zijn, gaat de SHV van alles onderzoeken en bespreken. Na gemiddeld 8 weken krijg je te horen of zij gaan helpen. Daarna wordt het weer wachten totdat zij alles geregeld hebben. Dan gaat alles pas lopen. Wordt de aanvraag afgewezen omdat de schulden te hoog zijn, dan geeft de SHV meestal het advies om een WSNP-aanvraag te gaan doen. De totale afhandeling kan wel 4 tot 6 maanden in beslag nemen.

De procedure
Bij de GKB is het tegenwoordig zo dat elke nieuwe aanmelder eerst budgetbeheer krijgt. Zodra budgetbeheer een tijd loopt en het goed blijkt te werken, gaat de GKB de schuldeisers benaderen. Tijdens budgetbeheer gaat het inkomen volledig naar de GKB toe. Zij betalen daarvan de vaste lasten en bouwen een spaarpotje op. Het GKB maakt een berekening van de inkomsten en uitgaven. Dan kijken ze wat er overblijft. Dat bedrag wordt zo verdeeld dat de klant per week een bedrag om van te leven op de eigen rekening gestort krijgt. Vaak is dit zo’n 35 euro. De rest gaat in het spaarpotje zodat later in het traject van het gespaarde bedrag een groot deel van de schulden afbetaald kunnen worden. Ook wordt er gespaard voor aanschaf van nieuwe kleding, maar dat is meestal een klein bedrag per halfjaar. Vakantiegeld wordt ook door de SHV ingenomen om sneller te sparen.
Het is een lange en moeilijke tijd, waarin je van weinig geld moet rondkomen. Maar als je het volhoudt ben je na 3 jaar (tot 5 jaar) van je schulden af en kan je met een schone lei beginnen.

Het resultaat
Een schuldregeling waarbij met alle schuldeisers een akkoord is bereikt over de afbetaling van uw schulden. De afbetaling duurt in totaal maximaal 36 maanden. Het is daarbij mogelijk dat aan schuldeisers wordt gevraagd een gedeelte van de vordering kwijt te schelden. Dit is overigens wel afhankelijk van uw financiële situatie. Als de schuldregeling niet lukt is het mogelijk dat u geadviseerd wordt een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Naturlijke Personen (WSNP). Zie verder WSNP Verklaring

Wat wordt er over vastgelegd / gemeld?
  Naam, adres, woonplaats
  financiële gegevens
  schuldeisers
  achtergonden van het ontstaan van de schulden.
Aan wie worden de geregistreerde gegevens gemeld?
Schuldeisers, hulpverleners, SoZaWe.

Mogelijkheden voor bezwaar en beroep
Het is mogelijk dat uw aanvraag wordt afgewezen, als er geen mogelijkheden zijn, of als u zich niet aan de gestelde regels houdt. Er is sprake van een “minnelijke” i.e. niet-juridische schuldregeling. Er is geen wettelijk geregeld “recht op een schuldregeling” waarop u kunt terugvallen. Als uw aanvraag wordt afgewezen en u meent dat dat onterecht is, dan kunt u, met redenen omkleed, een verzoek tot heroverweging indienen bij het Hoofd Kredietbank Rotterdam, Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam.