HOME
 

Welkom op de site Gek van Geld

Deze site is er voor iedereen die soms gek wordt van geld en voor iedereen die dat wil voorkomen. In het vrije Nederland heersen nog diverse taboes. Eén daarvan gaat over geld. Je spreekt niet over de hoogte van je salaris en zeker niet over de hoogte van je schulden.
Bovendien is de angst voor sociale uitsluiting groot: ‘Wat zullen de buren wel niet denken?’
Dus proberen veel mensen de schijn op te houden dat alles goed gaat en dat ze hun zaakjes op orde hebben. Totdat het echt niet meer lukt. En dan is de kans groot dat je letterlijk gek wordt van je geldzorgen.

Voor mensen met een psychische ziekte is omgaan met geld vaak nog veel moeilijker. Veel psychiatrische ziektebeelden hebben als symptoom dat iemand niet met geld om kan gaan. Ziekte en geldproblemen zijn in dat geval rechtstreeks met elkaar verbonden. Toch kunnen deze mensen met hun probleem meestal niet aankloppen bij hun behandelaar, want geldzaken horen niet binnen de psychiatrie. Voor iedereen met geldzorgen kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Voor cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg geldt dit zo mogelijk dubbel. Echter, ze kunnen nergens terecht. Wij kennen te veel schrijnende gevallen, waarvan veel volgens ons te voorkomen waren.

Deze website is onze noodkreet om hier aandacht voor te vragen. Daarnaast is de website er voor de bezoekers. Wij hopen dat zij er ideeën opdoen, tips uitwisselen, hun eigen verhaal delen met anderen en (h)erkenning vinden.

Lenie Bruin, Francy Jansen, Shahin Mol

Deze site gaat live op 30 mei 2008 bij de presentatie van ons eindwerkstuk:
Gek van Geld, de GGz-cliënt, geld & gevoel.